Dare to walk a different road... - UNIEK
Voor wie?

GewoonUNIEK biedt begeleiding aan iedereen die op enig moment een steuntje in de rug nodig heeft of (langdurige) begeleiding nodig heeft op alle levensgebieden.

GewoonUNIEK is in 2009 begonnen met het bieden van begeleiding aan kinderen, jongeren en volwassenen met een stoornis in het autistisch Spectrum. Al gauw vonden ook mensen met een diagnose ADHD en mensen met een licht verstandelijke beperking hun weg naar GewoonUNIEK.

De laatste jaren begeleid GewoonUNIEK ook mensen met andere psychiatrische diagnoses. Door het gevarieerde palet aan medewerkers is dit geen enkel probleem.