Dare to walk a different road... - UNIEK

Positief Opvoeden


Behandelaar: Rochelle

Vanuit de ideeën van Triple P worden ouders geleerd om op positieve wijze op te voeden en consequenties, straffen en taalgebruik om te buigen naar het positivisme. Daarnaast is er ruimte om met elkaar te bespreken hoe je thuis bepaalde situaties aan pakt en wat in de toekomst handige trucjes zijn.