Dare to walk a different road... - UNIEK

GewoonUNIEKe begeleid(st)ers:


Uitgebreid voorstellen:
Graag stel ik me aan u voor. Ik ben Rita (1964), maatschappelijk werker en ervaringsdeskundige als moeder van een zoon van 26 jaar met klassiek autisme en een zoon van 24 jaar met PDD NOS. Als moeder van van deze UNIEKE jongens, door stages o.a. bij een naschoolse opvang voor kinderen met ASS (Autisme Spectrum Stoornissen), als pedagogisch hulpverlener bij Kentalis in woongroepen met kinderen/jongeren met ASS, Thuisbegeleider bij Novaz en door de jongens die regelmatig hier over de vloer komen kan ik zeggen een ruime ervaring te hebben in het ondersteunen en begeleiden van kinderen en jongeren met autisme (ASS). Bovendien weet ik als geen ander waar je als ouder van een kind met ASS tegenaan loopt.  
Al lang liep ik rond met ideeën om met mijn ervaring wat te gaan doen. Omdat ik ervaring alleen niet genoeg vind ben ik opleidingen gaan volgen om daarmee volwassenen, kinderen en jongeren met een hulpvraag, alsmede hun naasten, te kunnen ondersteunen en begeleiden op allerlei gebieden.
 
Om optimaal begeleiding te kunnen bieden aan kinderen, jongeren en volwassenen met ASS en hun naaste omgeving heb ik me gespecialiseerd in ASS door:
* De basistraining van "Geef me de 5"   van Collette de Bruijn (certificaat 2009). 
* De verdiepingstraining van "Geef me de 5" van Collette de Bruijn (certificaat '09).
* De P-Hbo opleiding Autisme bij Autisme Centraal in België (diploma 2011).
* Workshop Gesprekken met mensen met autisme volgens de Socratische methode bij Autisme
   Centraal in België (certificaat 2011)
 
Andere opleidingen en cursussen:
* Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Fontys Hogescholen (diploma 2010)
* MatriXcoaching bij MatriXmethode-instituut van Ingrid Stoop (certificaat 2010). 
* Cursus Jongerencoach bij Go4it (certificaat 2010)
* Dagcursus NLP (2012)
* Workshop onderzoekend en oplossingsgericht tekenen (2012)
* "Ik leer anders" (certificaat 2012)
* NLP Practitioner (certificaat januari 2013)
* NLP Master Practitioner (juni-nov. 2013)
* Presentchild - kindertolk (sept 2014-juni 2015)
 
Ik bied individuele begeleiding, groepsbegeleiding en logeeropvang. Ik word bijgestaan door ervaren professionals en studentes van de opleidingen sociale studies, pabo, pedagogiek enz. Daarnaast werk ik nauw samen met enkele collega's met een soortgelijk bedrijf maar met verschillende achtergronden. De samenwerking bestaat uit het regelmatig overleggen, het vervangen van elkaar indien nodig en het samenwerken op activiteitendagen en logeerweekenden. Hierdoor zijn we niet zo kwetsbaar als zelfstandigen en houden we elkaar scherp. Mijn medewerkers kies ik vooral op hun 'mens-zijn', de theoretische kennis is niet het belangrijkst, wel hun empatische vermogens en hun liefde voor dit speciale vak!
 
Al jaren ben ik als ouder actief in een ouder initiatief voor begeleid zelfstandig wonen voor jong volwassenen met ASS omgeving Helmond/Mierlo. Als ouder kunt u hier nog bij aansluiten. Wanneer u meer informatie hierover wilt kunt u contact met me opnemen via info@gewoonuniek.com. "Ik ben lid van de NVMW (Nederlandse Vereniging Maatschappelijk Werkers).
 
 

Mijn naam is Rochelle en ik werk vanaf augustus 2012 bij GewoonUNIEK. Ik ben in Juli 2012 afgestudeerd als Ecologische Pedagoog aan de Hogeschool Utrecht en in juni 2015 afgestudeerd aan de universiteit van Utrecht als orthopedagoog. Tijdens mijn opleiding tot HBO Ecologische Pedagoog heb ik stages gelopen bij o.a. een BSO, een stichting voor kinderen met Autisme, waar ik individuele -en groepsbegeleiding heb gegeven, een medisch kinderdagverblijf, bij MEE-UGV als consulent Opvoeding en Ontwikkeling, hier bood ik ouders en opvoeders opvoedingsondersteuning en deed ik observaties op kinderdagverblijven rondom opvoedingsvragen, daarnaast heb ik in Amerika stage gelopen bij een schoolmaatschappelijkwerkster op een school voor delinquente jongeren. Tijdens mijn stage bij MEE-UGV heb ik de opleiding Triple P, niveau 4 gevolgd en gehaald. Dit betekent dat ik ouders en opvoeders via de methode Triple P (opvoedings)ondersteuning mag bieden, voor meer info klikhier  of op de officiële website van TripleP.
Ik werk bij GewoonUNIEK als gedragsdeskundige en als begeleider. Ik bied individuele begeleiding aan ouders, kinderen en jongeren met hulpvragen rondom de opvoeding, de autisme spectrum stoornis, school en huiswerk. Daarnaast ga ik ook mee als begeleider naar groepsactiviteiten en logeerweekenden. Ik vind het werken met de doelgroep van GewoonUNIEK erg uitdagend, leerzaam en leuk. Ik zie het als een uitdaging om op een persoonlijke en positieve manier met kinderen en opvoeders te werken en hen te helpen en ondersteunen bij hun hulpvragen. Groetjes Rochelle  
Emailadres: Rochelle@gewoonuniek.comMijn naam is Kim Diepstraten, ik woon in Eindhoven. Ik studeer momenteel af aan de opleiding Pedagogiek aan de Fontys in Tilburg. Ik werk sinds 2012 binnen gewoonUNIEK als begeleider bij groepsactiviteiten, logeerweekenden en in de thuisbegeleiding. Ik kijk er naar uit om jou te leren kennen! Groetjes Kim
Emailadres: Kim@gewoonuniek.com
 

Mijn naam is Dennis Reef. Ik woon in Eindhoven. Ik studeer Pedagogiek aan Fontys Hogeschool in Eindhoven. De afgelopen jaren heb ik verschillende stages gelopen waarbij ik met veel verschillende doelgroepen gewerkt heb. Ik heb stage gelopen als begeleider bij logeerweekenden, als individueel begeleider bij een maatjesproject waarbij ik ook groepsactiviteiten heb begeleid en huiswerkklassen heb gegeven. Tijdens deze stages ben ik erachter gekomen hoe leuk ik het vind om kinderen te begeleiden tijdens activiteiten en te ondersteunen met hun huiswerk of andere vragen die ze hebben. De doelgroep van gewoonUNIEK is ook de doelgroep waarmee ik de leukste en meest leerzame ervaringen heb. Het werken met deze doelgroep is voor mij een uitdaging waar ik veel van kan leren en waar ik me ook nog verder in wil verdiepen. Ik heb erg veel zin om je te ontmoeten tijdens individuele begeleiding en tijdens groepsactiviteiten/logeerweekenden!    Emailadres: Dennis@gewoonuniek.comHallo! Mijn naam is Merel Klerkx, en woon in Eindhoven. Ik ben in juli 2010 afgestudeerd als ontwikkelingspedagoog aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven. In juni 2015 ben ik afgestudeerd als orthopedagoog. Tijdens mijn opleiding tot ontwikkelingspedagoog heb ik veel ervaring opgedaan met het werken en begeleiden van kinderen en jongeren met diverse problematieken, zoals AD(H)D, Autisme, ODD/CD en zeer moeilijk lerende kinderen. Ik heb o.a. gewerkt bij: het hoofdkantoor van Korein, Meetpoint for Kids en de Prins Willem Alexanderschool. Ook heb ik op kinderdagverblijven van Korein veel observaties verricht voor diverse opvoedingsvragen en heb ik een beleidsonderzoek uitgevoerd. ik heb mijn pre-master afgerond en ben in september 2014 begonnen aan mijn masterjaar die ik inmiddels heb afgerond. In mijn pre-master jaar heb ik een bijbaantje gehad op de Universiteit waar ik diagnostische testen afnam bij jonge kinderen. Ik ben afgestudeerd als orthopedagoog in de leerlingenzorg. Tijdens mijn afstudeerjaar werkte ik drie dagen in de week op Pleinschool Helder en het Sint-Joriscollege waar het diagnosticeren/begeleiden en behandelen van leerlingen met diverse hulp- en ontwikkelingsvragen centraal stond. Daarnaast heb ik voor Pleinschool Helder o.a. een nieuwe observatiemethodiek ontwikkeld en geef ik faalangst reductie trainingen op het Sint-Joriscollege.
Ik werk bij gewoonUNIEK als gedragsdeskundige en als begeleider. Ik bied individuele begeleiding aan ouders, kinderen en jongeren met hulpvragen rondom de opvoeding, de autisme spectrum stoornis, school en huiswerk. Daarnaast ga ik ook mee als begeleider naar groepsactiviteiten en logeerweekenden. Ik zie het als een uitdaging om ieder individu te ondersteunen en iets bij te dragen aan de ontwikkeling. Daarnaast vind ik het erg belangrijk om je aan te passen aan de ander en rekening te houden met andermans wensen, behoeften, sterke- en minder sterke kanten. Juist de ander in laten zien van het inzetten van positieve punten en het ontwikkelen van je leerpunten staat dan ook centraal. Het werken met kinderen, jongeren, adolescenten en ouders geeft mij veel voldoening en doe ik dan ook met veel passie! Groetjes, MerelIk ben Sven Ermens en heb 7 jaar als gymdocent op een middelbare school gewerkt, waar ik met veel plezier met veel verschillende leerlingen en kinderen heb gewerkt. Het werken met kinderen die zoals ik zeg 'speciale eigenschappen' hebben trok  me daar altijd al enorm aan. Daarom is het fijn er nu iets specifieker mee te kunnen doen! Ik denk dat ik door juist mijn doorzettingsvermogen, positiviteit en enthousiaste wat extra's  kan brengen voor hen!
Door de vele (wereld)reizen die ik gemaakt heb, is ook mijn rugzakje inmiddels goed gevuld met de nodige bagage die het leven met zich mee brengt. Zo heb ik vorig jaar vrijwillig een half jaar in de sloppenwijken van Brazilië met straatkinderen en sport gewerkt.
Sport en reizen zijn dan ook mijn belangrijke hobby's.Wil je meer van me weten, vraag het me gerust!
Groeten, Sven


Ik ben Natalie, woon in Nederweert. In 2010 heb ik mijn diploma SPW4 gehaald. In het jaar daarna heb ik ook mijn diploma onderwijsassistent gehaald. Dankzij deze opleidingen heb ik veel ervaring opgedaan met kinderen. Ook heb ik gewerkt met kinderen met autisme, kinderen met een verstandelijke beperking en volwassenen met een verstandelijke beperking. Bij GewoonUNIEK begeleid ik bij groepsactiviteiten en ik begeleid in de thuissituatie. ik kijk er naar uit om je te ontmoeten!  Emailadres: Natalie@gewoonuniek.comHallo!
Ik ben Ricardo Pol, ik woon in Lieshout. Ik studeer SPH op de Fontys in Eindhoven. In januari 2014 hoop ik afgestudeerd te zijn.
Tijdens mijn studie heb ik verschillende modules gevolgd die gericht waren op mensen met autisme. Daarnaast heb ik op veel verschillende
plekken stage gelopen waardoor ik veel ervaring met (voornamelijk) jongeren met autisme heb opgedaan; Ik heb kinderen op een zorgboerderij begeleid en ik ben op 3 verschillende woongroepen begeleider geweest. Ik kan niet wachten om iedereen te ontmoeten!!   Emailadres: Ricardo@gewoonuniek.comHoi! Ik ben Yonne Haenen en in oktober 2014 ben ik afgestudeerd als orthopedagoog. Tijdens en na mijn studie heb ik heb werkervaring opgedaan met kinderen met een ontwikkelingsachterstand, verstandelijke beperking, autisme gerelateerde problematiek, ADHD en/of moeilijk verstaanbaar gedrag. Het werken met deze kinderen is mijn grote passie. Het is elke keer weer een uitdaging om de wereld om hen heen zo prettig, voorspelbaar en veilig mogelijk te maken en ze daarnaast te begeleiden bij hun persoonlijke doelen. Kortom: ze steeds de meest passende ondersteuning te bieden. Dit is een uitdaging die ik met plezier en enthousiasme aan wil gaan. Binnen GewoonUNIEK ga ik individuele begeleiding en behandeling geven en mee op groepsactiviteiten en logeerweekenden. Groetjes YonneMijn naam is Tanja Lomans, woonachtig in Someren. Ik ben moeder van inmiddels 4 (bijna) volwassen dochters.  Mijn hobby’s zijn schilderen, zingen, koken, reizen en t maken van woonaccessoires. Ik geef al enkele jaren creatieve workshops aan mensen, en coach mensen daar waar nodig is op het gebied van zakelijke of persoonlijke zaken. Omdat ik zelf een “ mensen” mens ben.. met veel gevoel en oplossingsgericht denk, wil ik al sinds jaar en dag mee denken met mensen naar oplossingen om het leven zo aangenaam mogelijk te maken. Dat kan aan de hand van iets creatiefs doen of gewoon door gesprekken en er te 'zijn'. 
Ik ben Hsp-er en heb ervaring (ook in familiekring) in het coachen en begeleiden van volwassenen en kinderen met o.a. hsp, narcisme, adhd, pdd-nos, asperger. Ik probeer overal waar ik kan een positieve inslag te geven, omdat het leven vaak al moeilijk genoeg is. Ik ben positief ingesteld met op zijn tijd een flinke dosis humor.  Emailadres: Tanja@gewoonuniek.comMijn naam is Judit van Nierop, ik woon en studeer in Utrecht. Ik ben afgestudeerd als onderwijsassistent en studeer nu pedagogiek aan de Hogeschool in Utrecht. Ik werk sinds 2015 binnen gewoonUNIEK als begeleider bij groepsactiviteiten en logeerweekenden. Tot ziens!
Emailadres: Judit@gewoonuniek.com
Hoi! Mijn naam is Eline en ik ben 24 jaar. In 2015 ben ik afgestudeerd als Cultureel Maatschappelijk Vormer (richting binnen Social Work) op de Fontys in Eindhoven. Tijdens en na mijn opleiding heb ik veel verschillende dingen mogen doen. Zo heb ik onder andere:
- mensen met een verstandelijke beperking en met een gedragsproblematiek zoals ADHD en autisme begeleid;
- een buurtonderzoek gedaan in een wijk in Eindhoven om vrijwilligers te werven voor een nieuw buurthuis;
- samen met medestudenten een school in Bosnië opgeknapt;
- faalangsttraining gegeven aan een groepje leerlingen op de middelbare school;
- de minor 'drama en theater in het onderwijs' gevolgd en hierbij met drie medestudenten een eigen interactieve voorstelling gemaakt over pesten en deze opgevoerd op diverse scholen.
Ik vind het belangrijk om bezig te zijn met hetgeen waar ik energie van krijg. Creativiteit en out-of-the-box denken zijn voor mij een tweede natuur.
Het werk binnen gewoonUNIEK is geen dag hetzelfde en dat vind ik een leuke uitdaging. Ik word er blij van als ik een ander kan helpen, ook al is dit maar door middel van kleine stapjes. Werken naar een persoonlijk doel en de ander hierin zien groeien, dat is waar ik het voor doe.
Wie weet tot snel! Groetjes, ElineCollega-ondernemers/
samenwerkingspartners:

Mijn naam is Gabriëlle Verouden en ben gespecialiseerd in het geven van onderwijsondersteuning aan kinderen die ‘anders leren’. Ik heb een eigen praktijk: Ik kan het ook!| Praktijk voor Onderwijsondersteuning Nuenen (www.veroudenrt.nl).   Ik ben van mening dat ieder kind op zijn of haar eigen manier slim is en het is aan mij om die wijsheid aan te spreken. Ik heb gemerkt dat kinderen dan óók tot leren komen en dat er dan ‘uitkomt wat erin zit’. 

Rita en ik hebben elkaar ontmoet bij SamenGaan, het ouderinitiatief voor begeleid zelfstandig wonen voor jongvolwassenen met ASS. Als moeder van een kind met PDD-nos en ADD ben ik ook ervaringsdeskundige in het begeleiden van deze unieke kinderen. Deze wijsheid neem ik mee in de begeleiding, waarbij ik mij ook richt op taakaanpak en planning voor school.


Mijn naam is Tamara van den Hil. Ik ben 26 jaar en in het dagelijks leven werk ik als kinder- en jeugdpsycholoog in een psychologenpraktijk met kinderen met leer- en/ of gedragsproblemen. In 2009 ben ik gestart met werkzaamheden als ambulant begeleider, hoewel ik van 2006 tot 2008 ook al als ABA (Applied Behavioral Analysis) trainer van een autistisch jongetje aan de slag was geweest. Het werken met kinderen en gezinnen beviel zo goed dat ik dit ben blijven doen, naast mijn vaste baan als psycholoog. Ik ben als ZZP-er aan de slag gegaan, waarin de samenwerking met GewoonUNIEK gezocht is. Inmiddels werken we nu ruim twee jaar samen en doen we de activiteitendagen en logeerweekenden gezamenlijk. Zowel ikzelf als de kinderen profiteren van deze samenwerking; we leren kennis en vaardigheden van elkaar. Bovendien hebben de kinderen meer mogelijkheden contacten te leggen. Het leuke aan werken met kinderen met autisme, ADHD en LVG is dat de beperking bij ieder kind toch weer anders is, waardoor je continu op zoek moet naar een aanpak op maat. Deze uitdaging en de voldoening die je eruit haalt wanneer het kind zich zichtbaar beter voelt, is een beloning op zich. Het leuke aan de samenwerking met GewoonUNIEK is ook dat we dit op verschillende wijzen aanpakken en daardoor elkaar enorm versterken. En zo krijgt ieder kind waar hij/ zij behoefte aan heeft, want ieder kind is immers gewoon uniek!
 
 
Mijn naam is Sylvie van Erp. Begin 2010 ben ik afgestudeerd aan de Fontys Hogeschool Sociale Studies. Mijn afstudeerrichting was Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH). Vrijwel meteen daarna ben ik een eigen bureau begonnen voor het begeleiden van mensen met een autisme spectrum stoornis en/of AD(H)D. In september 2010 ben ik gestart met de Master-opleiding "Autismespecialist" aan de Fontys Hogeschool en deze heb ik in juni 2012 met succes afgerond. Ik bied thuisbegeleiding, begeleiding in groepen en logeerweekenden aan. Ik werk ruim een jaar samen met gewoonUNIEK op o.a. groepsactiviteiten en logeerweekenden. Ook hebben we regelmatig overleg wat de zorg voor onze cliënten ten goede komt.
 
 
Ik ben Charlotte, 31 jaar jong en in 2004 afgestudeerd als pedagoge. Na mijn afstuderen heb ik ervaring opgedaan in het werken met kinderen/jongeren met een beperking als pedagogisch medewerker binnen verschillende instellingen voor jeugdhulpverlenig. Hoewel ik dit altijd met veel plezier gedaan heb, besloot ik in 2006 toch mijn gevoel te volgen en als zzp'er aan de slag te gaan met het geven van thuisbegeleiding aan kinderen/jongeren met autisme, adhd en/of een verstandelijke beperking. Tot op de dag van vandaag ben ik blij met deze keuze, het geeft enorm veel voldoening om kinderen/jongeren en hun gezin op een persoonlijke, ongedwogen wijze te kunnen begeleiden en de hulpverlening af te kunnen stemmen op de wensen van de client en zijn of haar omgeving. Ruim 2 jaar geleden ben ik in contact gekomen met GewoonUniek en is er een samenwerking tot stand gekomen, onder andere in het bieden van groepsactiviteiten en logeerweekenden. Wat is het leuk om alle kinderen/jongeren, ieder op geheel eigen wijze, zo te zien genieten tijdens de activiteiten en het logeren. Wat is het belangrijk dat er juist op die leuke momenten ongemerkt zoveel geleerd wordt. Wat is het waardevol dat ieder kind altijd zo zijn of haar eigen gewoon unieke zelf mag zijn. Wat is het fijn dat wij echt de állerleukste baan ter wereld hebben!