Dare to walk a different road... - UNIEK
Triple P methode
 
Positief Opvoeden, Triple P
Triple P is een uit Australie afkomstige methode die zich richt op opvoedingsondersteuning aan ouders van kinderen van 0 tot en met 16 jaar. De 3 p's (Triple P) staan voor Positief Pedagogisch Programma. Triple P richt zich op het voorkomen en verminderen van emotionele en gedragsproblemen van kinderen en het versterken van kennis, vaardigheden en zelfvertrouwen van ouders. Triple P is een laagdrempelig en integraal programma dat ouders bekend en vertrouwd maakt met de principes van positief opvoeden en de daarbijhorende opvoedingsvaardigheden.

Triple P gaat uit van de eigen kracht van ouders. Het programma streeft ernaar de autonomie van ouders te versterken zodat zij zelf problemen kunnen oplossen en met nieuwe opvoedsituaties kunnen omgaan. Omdat de opvoedingsondersteuning van beperkte duur is, is het belangrijk de autonomie van ouders te versterken.

Het doel van Triple P is om ouders te leren:
  • Een positieve opvoedstijl
  • Beter omgaan met moeilijk gedrag van kinderen
  • Betere communicatie tussen ouder en kind in alledaagse situaties

Triple P werkt vanuit 5 basisprincipes voor positief opvoeden:

1. Kinderen een veilige en stimulerende omgeving bieden.
2. Kinderen laten leren door positieve ondersteuning.
3. Aansprekende discipline hanteren.
4. Realistische verwachtingen hebben van het kind.
5. Als ouder goed voor jezelf zorgen.

Triple P, niveau 4 biedt ondersteuning die bestaat uit een uitgebreide training voor ouders in opvoedingsvaardigheden. Het gaat om acht tot tien individuele bijeenkomsten van ongeveer anderhalf uur. De eerste paar bijeenkomsten zijn kennismakings -en observatiebijeenkomsten. De daaropvolgende bijeenkomsten worden benut om te oefenen met de principes van triple P en de daarbij horende opvoedingsvaardigheden. De ondersteuning richt zich onder andere op gedragsproblemen van het kind, zoals agressief gedrag en gedrags- en leerstoornissen. De laatste bijeenkomst is een eindevaluatie, waarin wordt bekeken hoe effectief Triple P voor het gezin is geweest. Als ouders besluiten met de methode Triple P te willen gaan werken krijgen zij een werkboek en na elke bijeenkomst huis -en leeswerk om thuis ook effectief mee aan de slag te gaan.