Dare to walk a different road... - UNIEK
Ik leer anders

Ik (Rita) ben sinds geruime tijd gecertificeerd "ik leer anders"-coach. Omdat ik vind dat ieder kind recht heeft op de beste begeleiding bij zijn/haar hulpvraag verwijs ik cliënten voor de "ik leer anders"-methode door naar mijn collega Gabriëlle. Gabriëlle heeft een ruime ervaring en scholing op het gebied van onderwijs. Wilt u meer informatie over Gabriëlle en haar methodes kijkt u dan eens op haar website: http://www.veroudenrt.nl/training/training-ik-leer-anders 
 


Albert Einstein heeft gezegd:  “Everybody is a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid”.  (iedereen is een genie. Maar als je een vis beoordeelt op het feit of hij in een boom kan klimmen, zal hij zijn hele verdere leven denken dat hij stom is).  (http://www.veroudenrt.nl/training/training-ik-leer-anders)