Dare to walk a different road... - UNIEK
Dramatherapie 

Behandelaar: Joep

Dramatherapie is een vorm van creatieve therapie en is een ervaringsgerichte therapie waarbij dramatische middelen worden ingezet zoals: rollenspel, improvisatie,  bewegingsexpressie maar ook gedichten en verhalen.  Binnen dramatherapie staan verbeelding en communicatie centraal.  Het ‘doen alsof’ karakter zorgt voor een werkbare en gedistantieerde vorm van therapie.  Door het  speelse karakter kan men de expressiviteit en creativiteit in het spel kwijt. In het spel wordt er op een speelse en veilige wijze aan de hulpvraag gewerkt.  Het spel nodigt uit tot het vormgeven van emoties, ervaringen en ideeën. Het zorgt ervoor dat je kunt experimenteren met nieuw gedrag. Dramatherapie is zowel een verbale als een non-verbale therapievorm en is daarom niet alleen weggelegd voor de verbaal sterke onder ons, maar ook als je wat stiller bent. Ik vind het belangrijk om de therapie zo veel mogelijk af te stemmen op wie ik voor me heb. Ik zal daardoor kijken wat je behoeftes en mogelijkheden zijn en stem daar mijn werkvormen op af. Ik zal je niet in het diepe gooien, het is belangrijk dat jij je veilig voelt in de therapie.  Voor wie is dramatherapie geschikt?
Dramatherapie is geschikt voor kinderen en jongeren (6-21 jr) die o.a. problemen ervaren rondom het gebied van:
-          Zelfvertrouwen
-          Zelfbeeld
-          Onzekerheid
-          Herkennen, uiten en beheersen van emoties
-          Grenzen ontdekken en aangeven
-          Interactie (contacten aangaan)
-          Angsten
-          Omgaan met verandering
Neem gerust contact met me op voor meer informatie via Joep@gewoonuniek.com

Joep van Kemenade(dramatherapeut)