Dare to walk a different road... - UNIEK
Begeleiding aan kind, jongere, volwassene met autisme
& begeleiding en ondersteuning aan ouders/verzorgers/gezinsleden
 
Onze visie: "Normaal waar mogelijk......specifiek waar nodig"
 
Kind, jongere, volwassene met autisme
Structuur aanbrengen in de dag:Vaak is het belangrijk structuur aan te brengen in het leven van iemand met autisme. Dit kan zijn met pictogrammen, geschreven tekst, foto's, taakboekjes e.d. Belangrijk is om structuur aan te brengen die bij het kind, jongere of volwassene met autisme past.
 
Plannen van schoolwerk en andere activiteiten: Veel kinderen, jongeren, volwassenen met een stoornis in het autistisch spectrum hebben moeite met plannen; Plannen van schoolwerk, plannen van taken, plannen van activiteiten, plannen van huishouden enz. GewoonUNIEK biedt ondersteuning bij plannen en organiseren.
 
Huiswerkbegeleiding: Veel kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum hebben moeite met het plannen van hun huiswerk. Ook is vaak onduidelijk hoe zij dit huiswerk moeten maken en leren. Huiswerkbegeleiding biedt dan een uitkomst. Tijdens huiswerkbegeleiding leert het kind zijn huiswerk plannen en organiseren en leerstrategieën gebruiken. Ook kan het kindondersteund worden in het leren en maken van huiswerk. Huiswerkbegeleiding vindt in principe bij het kind thuis plaats maar in overleg kan ook voor een andere locatie gekozen worden.
 
Werken aan zelfstandigheid;denk hier aan boodschappen doen, omgaan met geld, reizen met bus en/of trein, zelf je huishouden runnen. GewoonUNIEK helpt je op weg naar een zo groot mogelijke zelfstandigheid.
 
Invullen vrije tijd: Door de oudere jeugd/jong volwassenen kan worden gekozen voor begeleiding bij sporten, naar de film, naar een café, uit eten enz. Voor de jongere kinderen kan een middag knutselen, fietsen, naar het bos, de speeltuin enz. worden verzorgd.
 
Hulp bij uw administratieOf het nu gaat om uw pgb-administratie, uw algemene administratie, belastingaangifte, uw formulieren voor officiële instanties of gewoon het ordenen van uw administratie.....ik kan u daarin ondersteunen.

Sociale vaardigheden:
 
Ouder(s)
Relatie: Wanneer u als ouder voor het eerst de diagnose krijgt over uw kind, is dat niet niks.Mannen en vrouwen gaan daar vaak anders mee om.Soms is het nodig een steuntje in de rug te krijgen om weer met je partner in gesprek te komen. Vrouwen zitten vaak in hun emotie vast terwijl mannen juist niet in emotie willen gaan zitten maar sterk willen zijn voor de partner. De vrouw wil dan nog wel eens het idee krijgen dat haar man het niet zo erg vindt. Je komt dan in een vicieuze cirkel; er ontstaan spanningen. Op dat moment is het fijn met een deskundige erbij met elkaar in gesprek te komen. Vaak zijn 1 of 2 gesprekken voldoende om samen weer verder te kunnen.
 
Opvoeding; Soms is het nodig om ondersteuning te krijgen bij de opvoeding van uw kind. Iemand die "buiten" uw gezin staat kijkt vaak anders naar uw situatie en kan daardoor goede ondersteuning bieden in de opvoeding.
 
Ontlasting gezin: Een kind met een beperking of een stoornis brengt extra zorg en aandacht met zich mee. Wij organiseren regelmatig dag-activiteiten en binnenkort ook weekendopvang zodat u weer eens aandacht kunt besteden aan uzelf, uw partner en uw andere kinderen.
 
Oppas: Wij zijn nogal eens geneigd onzelf weg te cijferen; aandacht voor onszelf is echter belangrijk; want als u niet goed voor u zelf zorgt, hoe kunt u dan goed voor een ander zorgen? Wilt u eens een dag of avond weg, gewoonUNIEK regelt een deskundige oppas zodat u met een gerust hart een dag/avond weg kunt. De zorg voor andere kinderen uit het gezin is daarbij geen probleem.
 
Groepsgesprekken: Wanneer u voor het eerst hoort dat er met u kind iets mis is, iets wat nooit meer over gaat, dan voelt dat als verlies. Wat is er dan fijner om met lotgenoten uw verhaal, uw verlies, uw zorgen te delen? Voor wie daar behoefte aan heeft organiseren we informele avonden en thema avonden. Voor drinken en iets lekkers wordt gezorgd.
MatriXcoaching