Dare to walk a different road... - UNIEK
Een (andere) kijk op leerproblemen...

Sinds kort werk ik samen met Gabriëlle. Gabriëlle begeleidt leerlingen die op school moeite hebben met leren of een achterstand hebben bij technisch en/of begrijpend lezen, spelling of rekenen vanuit haar Praktijk voor Onderwijsondersteuning in Nuenen. 

Haar aanpak is erop gericht dat zij weer mee kunnen doen op school en ook kunnen ervaren: IK KAN HET OOK!

Gabriëlle onderzoekt ook of er mogelijk (lichamelijke) oorzaken voor het leerprobleem aan het probleem ten grondslag liggen:
Ik heb echter gemerkt dat er ook andere oorzaken aan leerproblemen ten grondslag kunnen liggen dan die waar in eerste instantie aan gedacht wordt. Om te beginnen controleer ik daarom of er wellicht een fysieke oorzaak aan de leerproblemen ten grondslag ligt zoals reflexrestanten. Ook problemen van visuele aard kunnen ervoor zorgen dat het leren niet gaat zoals verwacht”. (Gabriëlle Verouden)

Wilt u hier meer over weten kijkt u dan eens op haar website: http://www.veroudenrt.nl